/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Mission & Vision

Mission & Vision of
CSF Techonology Touch


เรามุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการ ในการจัดหาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทฯ, ห้างร้าน ,องค์กร ,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

  • เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งานตามลักษณะต่างๆที่ลูกค้ำต้องการ
  • เป็นสินค้าที่มีราคาเหมาะสม ตามงบประมาณของลูกค้า
  • มีการจัดส่งที่รวดเร็ว หรือมีกำหนดการที่แน่นอน
  • มีบริการหลังการขายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า รวมถึงการให้คำปรึกษาที่สะดวกรวดเร็ว